top of page

MODA RESTORASYON

Kadıköy, Moda semtinde yer alan 2.derece eski eser yapının Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projeleri hazırlanarak, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundaki proje onay sürecinin takibi ve neticelendirilmesi yapıldı.

bottom of page